V. N. Karazin Kharkiv National University

Teaching Aids

Екзаменаційні питання до курсу «Біохімія людини» для студентів 2 курсу філософського факультету (спеціальність «валеологія»)
 Питання для підготовки до підсумкового контролю з курсу «Біохімія»
 Контрольні питання до спецкурсу «Фізична хімія біополімерів»
 Контрольні питання до спецкурсу «Фізико-хімічні методи в біохімії»
 Контрольні питання до спецкурсу «Медична біохімія»
 Контрольні питання до спецкурсу «Функціональна біохімія»
 Питання до самосійної роботи з курсу «Основи біохімічних досліджень»
 Питання для підсумкового контролю з с/к «Молекулярні механізми міжклітинної комунікації»
 Питання для підсумкового контролю з с/к «Клітинна біохімія»
 Питання для підсумкового контролю з с/к «Біонеорганічна біохімія»
 Питання до самосійної роботи з курсу «Біоінформатика»