V. N. Karazin Kharkiv National University

For Applicants

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів за напрямом Біологія – 6.040102. Факультет здійснює навчання за денною та заочною формами (за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту). Отримання другої вищої освіти здійснюється на умовах контракту.

Бакалаври отримують кваліфікацію техніка-лаборанта у галузі біології. Термін навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

Кафедра біохімії здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.040102-біологія.

Кафедра готує бакалаврів біології (спеціалізація «біохімія») та магістрів і спеціалістів (спеціальність 7/8.04010205 – біохімія та спеціальність 7/8.04010201 – біологія*) за денною та заочною формою навчання.

Детальніше про напрями підготовки фахівців на сайті Біологічного факультету

Детальніше про вступну кампанію – 2015 на сайті Університету

Випускники  кафедри біохімії (магістри та спеціалісти) мають змогу працювати в біохімічних лабораторіях науково-дослідних інститутів біологічного і медичного напрямків, підприємств харчової і фармацевтичної промисловості,  епідеміологічного та екологічного надзору; проводити лабораторну діагностику в медицині, спорті і криміналістиці; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах.

Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. На кафедрі діє очна та заочна аспірантура за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія».  Кафедра біохімії має значний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. Останнім часом також збільшилась кількість випускників, які продовжують навчання в європейських університетах.