V. N. Karazin Kharkiv National University

The Fields of the Scientific Research

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: біохімія стресу та адаптації, клітинні та молекулярні механізми передавання сигналу про напруження в сполучній тканині, механізми регуляції обміну речовин у нормі та при дії на організм екстремальних факторів навколишнього середовища, обмін гему та гемопротеїнів, біоінформатика, медична біохімія.

Кафедра має свою філію в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Нещодавно на кафедрі відкрито нову науково-дослідну лабораторію з клітинної біології.

Основними напрямками науково-дослідної роботи лабораторії є:

• Вивчення впливу фізичних факторів на синтетичну активність клітин сполучної тканини.

• Розробка методів культивування клітин сполучної тканини на дво- та тривимірних полімерних субстратах.

• Розробка методів ауто-і алотрансплантації композицій сполучнотканинних клітин для загоєння пошкоджень сполучної тканини.

На базі лабораторії виконуються дослідження, що фінансуються за рахунок держбюджетних коштів, індивідуальні та спільні проекти з іншими науково-дослідними інститутами України, ближнього і далекого зарубіжжя.

>>>Детальніше про роботу лабораторії:                                  >>> Перелік обладнання лабораторії:
     
За останні 5 років співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано 36 статей в фахових виданнях та близько 160 тез доповідей, підготовлено 11 патентів на винахід. Студенти також активно беруть участь в науковій роботі, представляють результати бакалаврських та магістерських робіт на конференціях молодих вчених. На базі кафедри проведено IX з’їзд Українського біохімічного товариства (2006 р.).

На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. За останні 4 роки захищено 4 кандидатських дисертації. Зараз на кафедрі навчаються та працюють 2 аспіранта.