Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Буланкіна Наталія Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент,

заслужений викладач Харківського національного університету.

Ауд. 2-3, тел. 707-55-02,

e-mail: NIBulanka[at]gmail.com

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна (раніше – Харківський Державний університет ім. О. М. Горького). Кваліфікація: біолог-фізіолог; викладач біології та хімії.

Починала працювати на кафедрі біохімії старшим лаборантом; була стажистом-дослідником, аспірантом, асистентом.

Виконала під керівництвом д.б.н. проф. Паріної Є. В. і захистила кандидатську дисертацію (1973 р.) зі спеціальності 03.00.04 – біохімія. Тема дисертації: «Адаптация ферментов азотистого обмена в онтогенезе».

В 1975 р. отримала наукове звання доцента.

В 2000 р. отримала звання «Почесний викладач Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна».

Викладацьку діяльність почала з першого року роботи (спочатку на громадських засадах). В різні роки викладала курси «Фізична та колоїдна хімія», «Біологічна хімія», «Основи фізико-хімії біополімерів», «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Структурі та функції білків», «Вибрані розділи медичної біохімії», вела низку практикумів.

Викладає навчальні курси:

 • для бакалаврів (біол.ф-т): cпецкурси «Основи біохімічних досліджень» (3 курс), «Медична біохімія» (4 курс), спецпрактикуми «Фізико-хімічні методи в біохімії» (4 курс), «Методи дослідження вуглеводів та ліпідів» (4 курс);
 • для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): «Функціональна біохімія», «Фізична хімія біополімерів»;
 • для іноземних студентів медичного факультету (2 курс): «Біологічна хімія» (англ. мовою).

Методичні посібники (за 5 років):

 1. Буланкіна Н.І., Охріменко С.М., Ганусова Г.В. Методи дослідження ліпідів та вуглеводів. Методичні вказівки. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006.– 52 с.
 2. Бараннік Т.В., Буланкіна Н.І. Біохімія людини: комплекс навчально-методичних матеріалів до практичних занять і підсумкового модульного контролю (для студентів-валеологів).– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007.– 64 с.
 3. Охріменко С.М., Буланкіна Н.І.  Дослідження активності ферментів у біології та медицині. – Навчально-методичний посібник. – Харків, 2010. – 159 с.

Основні наукові публікації (за 10 років):

 1. Н.І. Буланкіна, О.В. Гамоліна, Т.В. Жукова, Ю.Г. Кот, Є.Е. Перський  Вікові особливості клітинної реакції сполучної тканини на дію екзо- та ендогенних чинників// Материалы IV национального конгресса геронтологов и гериатров Украины, Тезисы докладов, Киев, 11-13 октября 2005 г. – Проблемы старения и долголетия. (Т.14, приложение).– 2005.- С.12-13
 2. Гисина И.Л., Буланкина Н.И., Перский Е.Э. Эволюция структурно-функциональных свойств участка расщепления гемагглютинина вируса гриппа Н9N2// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, N 726, серія біологія. 2006. Випуск 3.- С.16-20.
 3. Буланкина Н.И., Кот Ю.Г., Перский Е.Э., Фальченко Е.В. Участие некоторых вне- и внутриклеточных структур в сигнальной механотрансдукции в соединительной ткани// Материалы Всеукраинской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной биохимии и клеточной биологии».- Днепропетровск, 2008.  С.- 35.
 4. Жукова Т.В., Кот Ю.Г., Буланкина Н.И., Перский Е.Э, Фальченко Е.В. Термостабильность фибрилл, образованных in vitro из коллагена, синтезированного в коже под действием механического напряжения//Біофізичний вісник. Вип. 22 (1) – 2009. – С. 29-36.
 5. Буланкина Н.И., Костина Т.В., Кот Ю.Г., Перский Е.Э., Пономаренко А.Н., Фальченко Е.В., Эль Таалу А.  Возрастная инверсия структурно-функциональных свойств надмолекулярных комплексов матрикса соединительной ткани в раннем постнатальном онтогенезе// Материалы IX  Международного симпозиума «Биологические механизмы старения», Харьков, 26-29 мая 2010, С. 43-44.
 6. Буланкина Н.И., Кот Ю.Г., Пономаренко А.Н., Седова К.В., Эль Та’алу А.Б.  Связь между биополимерным составом и вязко-упругими свойствами кожи крыс разного возраста / VIII междун. симпоз. «Биологические механизмы старения».Тезисы – Харьков, 2008. – С.40-41.

Крім того, займається питаннями історії Харківського університету і має ряд публікацій в цій галузі. Найбільш значущою є участь в створенні монографії «Академик Иван Николаевич Буланкин». – Харьков.- Изд-во «Автоэнергия». – 2004. – 351 с. с илл.

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

2009 р. – Харківський національний медичний університет, кафедра біохімії.