Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Конференції

18-20.11.2014 р. відбулася

IX Міжнародна конференція молодих науковців

«БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

Матеріали конференції

3-6.12.2013 р. відбулася

VIII Міжнародна конференція молодих науковців

«БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

Матеріали конференції

20-23.11.2012 р. відбулася

VIІ Міжнародна конференція молодих науковців

«БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

Матеріали конференції