Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Навчальні курси для магістрів

Се-местр Спеціальні дисципліни Всього годин Форма контролю Викладач Анота-ція курса Навчаль-на програма курса
Нормативні курси
1 Регуляція обміну речовин 120 Екз., 2 к/р Нікітченко І.В.
1 Регуляція експресії генів 90 Екз., 2 к/р Нікітченко І.В.
1 Функціональна біохімія 120 Екз., 2 к/р Буланкіна Н.І.
1 Порівняльна біохімія клітини 120 Екз., 2 к/р Бараннік Т.В.
1 Молекулярні механізми міжклітинної комунікації 90 Залік, 1 к/р Бараннік Т.В.
1 Актуальні аспекти біохімії 150 Екзамен, 1 к/р Бараннік Т.В.
1 Дослідження біополімерів та біоінформатика 120 Залік Нікітченко І.В., Бараннік Т.В.
1 Основи клінічної імунології 120 Екзамен, 1 к/р Охріменко С.М.
1 Методика викладання в вищій школі 60 Залік, 1 к/р Князєва М.В.
2 Методологія та організація наукових досліджень 90 Екз., к/р Бараннік Т.В.
2 Фізична хімія біополімерів 90 Екз., к/р  Перський Є.Е.
С/к+с/пр (Біохімія)
2 с/к Кріобіохімія 90 Екз., к/р Петренко О.Ю.
2 с/к Молекулярна імунологія 90 Екз., к/р Охріменко С.М.
1 С/практ Методи молекулярної діагностики 120 Залік Нікітченко І.В.
2 с/практ Методи клітинної біохімії 120 Залік Кот Ю.Г.
С/к+с/пр (Лаб.діагностика)
2 с/к Клінічна біохімія 90 Екз., к/р Буланкіна Н.І.
2 с/к Молекулярна імунологія 90 Екз., к/р Охріменко С.М.
1 С/практ Методи молекулярної діагностики 120 Залік Нікітченко І.В.
2 С/практ Методи клінічної біохімії 120 Залік Нікітченко І.В., Охріменко С.М., Ганусова Г.В.