Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Перський Євген Ефроїмович

Завідувач кафедрою біохімії, доктор біол. наук, професор

Ауд. 2-3, тел. 707-55-02,

e-mail: evg.persky[at]gmail.com

Google Академія, ResearchGate

Випускник Харківського державного університету імені О. М. Горького 1963 р., (спеціальність: фізика, кваліфікація: фізик, викладач).

В 1993 р. отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Тема докторської дисертації: «Вікові зміни колагенових структур».

В 2005 р. отримав звання професора за кафедрою біохімії.

Викладає навчальні курси

 • для бакалаврів: нормативні курси «Біоорганічна хімія» (2 курс), «Біофізика» (3 курс), спецкурси: «Основи біохімічних досліджень» (3 курс), «Метаболізм та біоенергетика», «Вступ до спеціальності»;
 • для магістрів (спеціальність «біохімія»): курс «Фізична хімія біополімерів».

Наукові інтереси:

 • Вплив механічного напруження на синтез сполучної тканини
 • Механізми сигналінгу при дії механічного напруження на фібробласти
 • Вікові зміни колагенових структур

Основні наукові публікації:

 1. Жукова Т.В., Кот Ю.Г., Буланкина Н.И., Перский Е.Э., Фальченко Е.В. Термостабильность фибрилл, образованных in vitro из коллагена, синтезированного в коже под действием механического напряжения // Біофізичний вісник, 2009. – Вип.22, № 1. – С. 29-36.
 2. Т.В. Жукова, Е.Э. Перский, Т.В. Больбух, М.А. Семенов. Влияние деформации кожи на гидроксилирование пролина в синтезируемом коллагене типа I и его гидратацию// Доповіді  Національної академії наук. – 2009. № 5. – С. 191-194.
 3. El-ta’alu AB, Persky, EE, Bulankina NI, Kot YG, Kot EV, Ponomarenko AN, Kostinoi TV. The Role of Collagen Processing in Age-related Changes in the Thermo-stability of Connective Tissue Macromolecule . WebmedCentral BIOCHEMISTRY 2011;2(10):WMC002385
 4. Kot E.V., Kot Yu.G., Grytsenko M.A., Altukhova L.V., Persky Ye.E. Connection between integrins forced fluctuations, the degree of cytoskeleton actin polymerization and the content of free Ca2+ in fibroblasts // European Researcher. – 2013. – Vol. 40. – № 2 – 1. – Р. 226 – 232.
 5. Кот Ю.Г., Кот Е.В., Перский Е.Э., Поликарпова А.В., Алтухова Л.В. Торможение развития локального лучевого ожога объёмной аутотрансплантацией фибробластов//Доповіді Національної академії наук України. Математика, природознавство, технічні науки : Науково-теоретичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 144-147.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Е.Э.Перский, Н.И. Буланкина, Ю.Г. Кот, Т.В. Жукова, О.В. Гамолина. Влияние деформации соединительной ткани на синтез, некоторые этапы процессинга и структурную стабильность молекул коллагена // Научные труды I Съезда физиологов СНГ, Сочи, Дагомыс, 19-23 сентября 2005.-Т.1.-С.25
 2. Перський Є.Е., Гісіна І.Л., Буланкіна Н.І.Порівняльне дослідження первинної структури і функціональних властивостей нейрамінідази та гемаглютиніну вірусів грипу ty/wisconsin – 66 I H9N2 птиць та SINGAPORE/57 I HONG KONG/68 людини. // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду. Харків.-2006.- Т. 1.-С. 24.

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

2010 р.– Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра медичної та біологічної фізики

Керівництво аспірантами та здобувачами:

 1. Жукова Т.В., Пономаренко А.Н., Эль-Т’аалу Аббас, Перский Е.Э. Постранслянционные модификации и структура коллагена типа І синтезируемого в коже в условиях ее растяжения под действием механического напряжения in vitro// Материалы V Львівсько-Люблінської  конференції з експериментальної та клінічної біохімії. Львів, 2008 р. – С. 256-257
 2. Morozova K., Verkhusha V.,  Perskiy Ye.  Directed molecular evolution to develop new fluorescent proteins for biotechnological application// Український біохімічний журнал. – 2009. – том 81. –   № 4. – С. 301.
 3. Кот Ю.Г., Перський Є.Е., Фальченко К.В. Деформована клітина сполучної тканини – ланка передачі сигналу і структурно-функціональні властивості молекул, що синтезуються // Український біохімічний журнал. Спеціальний випуск. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. –  Одеса, 13-17 вересня 2010. – Одеса. –  С.34.
 4. Altuhova L.V., Bulankina N.I., Kot K.V., Kot Yu.G., Persky Ye.E., Zabirnyk A.S. The Role Of Cell Surface N-Glycanes In Mechanical Stress Signal Transduction In Fibroblasts//International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. Abstract Book. – Yalta, May 16-20 2012. – Yalta. – p. 54.
 5. Grytsenko M.A., Kot K.V., Kot Yu.G., Persky Ye.E., Sedova K.V. The Features Of The Actin Cytoskeleton Network Of Fibroblasts Cultured Under The Condition Of Mechanical Stress-Strain//International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. Abstract Book. – Yalta, May 16-20 2012. – Yalta. – p. 43.
 6. Grytsenko M. A., Kot K. V., Kot Yu. G., Altukhova L. V., Bulankina N. I., Persky Ye. E. The influence of mechanical stress in fibroblasts membrane integrins on the content of free intracellular Ca2+ at native and depolymerized actin microfilaments of cytoskeleton //Cell Technology Week 2013. Conference Proceedings. – Kyiv, May 14-17 2013. – Kyiv. – P. 41-42.