Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Яковенко Михайло Григорович

Кандидат біологічних наук, доцент.

e-mail

Google Академія, ResearchGate

Випускник кафедри біохімії Харківського державного університету імені О.М.Горького, 1972 р.,

Спеціальність: біохімія. Кваліфікація:біолог, викладач біології та хімії

В 1980 р. отримав ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Возрастные особенности метаболизма коллагена в костной ткани в условиях лучевого поражения разной тяжести и стимуляции».

З 1986 р. працює доцентом на кафедрі біохімії. У 1992 р. отримав звання доцента за  кафедрою біохімії.

Викладає навчальні курси

 • для бакалаврів (біол.ф-т):  Радіобіологія (3 курс), Біохімія (2 курс), Біоорганічна хімія (2 курс), Метаболізм та біоенергетика (4 курс), Водно-сольовий обмін (4 курс).

Методичні посібники (за 5 років)

Наукові інтереси:

 • Механізми відповіді клітини на оксидативний стрес
 • Радіобіологія, радіаційна біохімія, радіоекологія
 • Біохімічна екологія
 • Вплив важких металів на процеси метаболізму
 • Біохімічні механізми адаптації

Основні наукові публікації:

 1. Okhrimenko S., Yakovenko M.  The influence of cobalt chloride and unitiol on the lipid peroxidation processes and the indices of energy metabolism in the rats’organs // Annales Universitatatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin – Polonia.-2008.- Vol. XIX, N 2, 15, – p. 115-118. (Польща).
 2. Россихин В.В., Яковенко М.Г., Бухнин А.В., Дереча Л.Н. ”Валеологизация образования как залог оздоровления общества”. Мат. VII міжнародної науково-практичної конференції ”Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку ”. т. I. Харків 2009. – с.241-245.
 3. Яковенко М.Г., Россихин В.В., Бухмина Е.А. Уровень микроэлементов в форменных элементах крови и плазме у больных нефротуберкулезом. Матер. за V международна практична конферен. “Край на научного развитие – 2009”, 17-25 януари 2010, т.15. София “Бял Град – БГ”, ООД, 2010. – с.8-10.
 4. Яковенко М.Г., Россихин В.В., Яковенко Н.В. Изменение структуры мукополисахаридов для патогенеза и диагностики нефртилиаза. Укр.біохім.журнал, т.82 , №4 (додаток 2) 2010р. Мат Х Укр.біохім.з’їзду 13-17 вересня 2010р. м.Одеса. Київ 2010. с.199-200.
 5. Яковенко М.Г., Россихин В.В., Кривицкая И.А. «Малые дозы радиации как патогенный фактор». – Ольвійський форум – 2011: Стратегії України в геополітичному просторі. Мат. міжнар. наук. конф. «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та докілля: стан, шляхи і заходи покращення. 8-12 червня 2011 р. Ялта, Крим. Україна». Ялта.2011р. –с. 60.
 6. Россихин В.В., Яковенко М.Г., Яковенко Н.В., Корниенко Е.М. Синтез порфиринов у больных нефропатией при системных и обменных заболеваниях. Український біохім. журнал т. 82 №4 (додаток 2) 2010 р. Мат. Х Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р. м Одеса. Київ, 2010. –с.162-163
 7. Яковенко М.Г., Россихин В.В., Яковенко Н.В. Изменение структуры мукополисахоридов для патогенеза и диагностики нефролитиаза. Український біохім. журнал т. 82 №4 (додаток 2) 2010 р. Мат. Х Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р. м Одеса. Київ, 2010. –с.199-200
 8. В.В.Россихин., М.Г. Яковенко., Н.В. Яковенко., В.О. Трубицына. Прогнозирование рака простата РSA-тестом. Проблемы старения и долголетия. т.19, №3 2010 г.Тези V Нац. конгресу геронтологів і геріатрів України. м. Київ 12-14 жовтня 2010 р. Київ 2010, с 297
 9. В.В.Россихин, М.Г.Яковенко, И.А.Кривицкая, О.В.Трубицына.«Сиквейн в изучении биологии и физиологии – новое, забытое старое». –Научн.труды  ІІІ съезда  физиологов СНГ. Ялта, Украина 1 – 6 октября 2011 г. Под ред.. А.И.Григорьева, О.А.Крышталя, Ю.В.Наточина, Р.И.Сепиашвили. – Москва – Ялта, Медицина – Здоровье, 2011г. – с.328-329.
 10. Яковенко М.Г., Россихін В.В., Корнієнко Є.М. « Циркадний ритм ферремії». –. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку.  Мат. IX Міжнар. наук.- практ. конф. 31 березня- 3 квітня 2011р. м.Харків, 2011 р.  т.1. –  с.254-255.
 11. В.В.Россихин, М.Г.Яковенко, И.А.Кривицкая, О.В.Трубицына «Сиквейн в изучении биологии и физиологии – новое, забытое старое». –Научн.труды  ІІІ съезда  физиологов СНГ. Ялта, Украина 1 – 6 октября 2011 г. Под ред.. А.И.Григорьева, О.А.Крышталя, Ю.В.Наточина, Р.И.Сепиашвили. – Москва – Ялта, Медицина – Здоровье, 2011г. – с.328-329.

Індекс Хірша (h-index)

Участь у міжнародних конференціях:

2008 р. – Стендова доповідь на V національному конгресі патофізіологів України, Запоріжжя. Тема доповіді: “О патогенезе бесплодия у больных с варикоцеле”

2009 р. –  Стендова доповідь на VII міжнародній науково-практичній конференції ”Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку ”, Харків

            Тема доповіді: ”Валеологизация образования как залог оздоровления общества”.

2010 р. – Стендова доповідь на Х Українському біохімічному з’їзді, Одеса.

Тема доповіді “Изменение структуры мукополисахоридов для патогенеза и диагностики нефролитиаза”.

2011 р. – Стендова доповідь на Ольвійському форумі – 2011: Стратегії України в геополітичному просторі.  Міжнар. наук. конференції «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та докілля: стан, шляхи і заходи покращення. 8-12 червня 2011 р. Ялта

Тема доповіді «Малые дозы радиации как патогенный фактор», Ялта, Крим Україна

2011 р. – Стендова доповідь на  Міжнародній науковій конференції: Каразінські природничі студії. Присвячена 100-річчю з дня народження Ю.М.Прокудіна і О.М.матвієнко – професорів Харківського університету. Харків

              Тема доповіді «Накопление простых липидов и особенности морфологии клеток при      жестком опущении пшеницы

2008 р. – Усна доповідь на Всеукраїнськiй науковiй конференцii з мiжнародною участю «Актуальнi проблеми сучасноi бiохiмii та клiтинноi бiологii» Днiпропетровськ,

Тема доповіді: “Интенсивность ПОЛ и показатели системы атиоксидантной защиты в органах крыс при введении хлорида кадмия”.

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

31.10.-30.11.2010 р – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка,  кафедра біохімії,

Керівництво студентською науковою роботою:

Яковенко М.Г. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів.

Основна тематика бакалаврських та дипломних робіт охоплює

Деякі публікації за результатами бакалаврських та дипломних робіт під керівництвом Яковенко М.Г. :

 1. Дереча Л.Н., Кулаев Г.А., Россихин В.В., Яковенко М.Г., Клецканич Ю.М.Проблемы и задачи валеологии.  Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку/ Матер.V міжнарод. науково-практич. конф. Харків 2007. – т.1. с 55-60.
 2. РоссихинВ.В., Дереча Л.Н., Яковенко М.Г., Клецканич Ю.М.  Физиогномика  здоровья и 7 мифов о здоровом образе жизни человека.- Проблемы и задачи валеологии.  Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку/ Матер.V міжнарод. науково-практич. конф. Харків 2007. – т.III. с.169-173.
 3. Пономаренко А.Н., Россихин В.В., Яковенко М.Г.  Цитогенетические исследования , аборты и дисбаланс полов. Тези  доповідей  молодих учених./ Мат. 11 міжнар. конф. молод. учених «Біологія: від молекули до біосфери».- Харків, 2007. с. 427-428.
 4. Россихин В.В., Яковенко М.Г., Клецканич Ю.М., Гартнер В.Ю         Оздоровительные свойства соков из овощей и фруктов Мат. УІ міжнар. Наково-практ. конф. «Валеологія : cучасний стан, напрямки та перспекива розвитку.» Харків,2008.т.ІІ- с. 153-157.